Er du blevet gravid ved behandling med IVF eller insemination, har du mulighed for at reservere sæd fra samme sæddonor til søskendebørn. Hvis du har købt donorsæden gennem os kan du kontakte klinikken og få oplyst donors nummer. Herefter kan du kontakte sædbanken for at reservere sæd til flere søskendebørn. Har du selv købt sæden kan du reservere flere sædstrå direkte hos sædbanken.