Det kommer an på årsagen til barnløsheden. Ved at stimulere med hormoner kommer der ofte en bedre synkronisering mellem æg og slimhinde og der ved øges chancen for at opnå graviditet. Kommer der til to ægblærer kan chancen for aviditet være op til dobbelt så høj, som når der kun er en enkelt ægblære tilstede. Derfor råder vi som regel til stimulation, hvis ikke risikoen for tvillinger skønnes at være stor.