Ifølge loven må nedfrosne æg opbevares indtil den dag hvor kvinden fylder 46 år.

Begge partnere skal skrive under på at æggene må lægges tilbage. I tilfælde af dødsfald hos den ene part må æggene ikke anvendes længere. Partneren til kvinden har dog mulighed for at give skriftlig tilladelse til at kvinden må anvende de nedfrosne æg efter hans/hendes død. I tilfælde af kvindens død må æggene ikke lægges op i en anden kvinde.