Ja. Undersøgelser og inseminationen er gratis hvis man medbringer en henvisning fra egen læge. Medicin og donorsæd skal man selv betale.