Ja. Undersøgelser og inseminationen er gratis, hvis man medbringer en henvisning fra egen læge. Medicin og donorsæd skal man selv betale.

Du kan ikke bruge en henvisning til barn nr. 2.