Boost din fertilitet

Livsstil og graviditet

Der er noget, du selv kan gøre, for at øge dine chancer for at blive gravid. Det er ikke det hele, der er videnskabeligt bevist, men der er alligevel indikationer i retning af, at det har en effekt. Derfor råder vi dig til at føre en livsstil, som er så gavnlig for dit ønske om at blive gravid, som muligt.

Vi nævner først de faktorer, som, vi mener, er mest kritiske, og som du kraftigt opfordres til at ændre på. Efterfølgende nævner vi nogle faktorer, som er mindre kritiske, men som, vi mener, kan have indflydelse på din mulighed for at blive gravid.

Brug af medicin under behandlingen og graviditeten

Medicin kan have uheldig indvirkning på fosteret. For langt de fleste præparater gælder, at man har ingen eller kun meget begrænset viden om mulige påvirkninger af fosteret.

Hvis du bruger medicin
Har du brug for daglig medicin, så tal med den læge som har ordineret din medicin, om du bør skifte til et andet præparat, før du starter fertilitetsbehandling. Husk, det altid er den ordinerende læges ansvar om din medicin skal skiftes ud med et andet præparat. Vi kan som fertilitetslæger ikke blande os i andre lægers ordinationer. Vi har heller ikke den fornødne viden til at kunne gøre det.

Vi anbefaler
At du tager mindst mulig medicin under behandlingen og graviditeten. Naturlægemidler kan vi generelt ikke anbefale, da vi ved for lidt om deres virkning.

Har du brug for almindelig smertestillende medicin, råder vi til, at du bruger paracetamol (Panodil, Pamol). Smertestillende medicin, som hører til gruppen af lægemidler til reumatiske sygdomme eller inflammatoriske lidelser (f.eks. Brufen, Ibumetin, Ipren med flere), bør ikke anvendes under behandlingen eller graviditeten efterfølgende.

Er du i tvivl, så spørg apoteket. Du kan også læse mere i lægemiddelkataloget.

Har drengebørn, hvis mødre har indtaget mild smertestillende medicin under graviditeten, en øget risiko for nedsat sædkvalitet?

Kvinders graviditet i forbindelse med rygning

Rygning hos kvinden mindsker frugtbarheden generelt. Det vil sige, at man godt kan blive gravid, men det tager længere tid. Vi kender alle kvinder, der er blevet gravide, og som ryger samtidig. Det ændrer dog ikke det forhold, at de måske ikke har haft problemer med barnløshed oveni, og derfor ikke har haft et begrænset antal gange at forsøge i. Det har du. Det er heller ikke så sjovt med behandlinger på fertilitetsklinikken, som det er at blive gravid på mere normal vis!

Populært sagt gør rygning dine æggestokke 10 år ældre! Kvinder, der ryger, har brug for flere hormoner og reagerer dårligere på hormonstimulation end ikke-rygere. Risikoen for graviditet udenfor livmoderen er forhøjet hos kvinder, der ryger - også ved reagensglasbehandling. Specielt kombinationen høj alder og rygning er en dårlig cocktail.

Nye undersøgelser har vist, at rygning under graviditeten også påvirker børnenes fertilitet. Rygning under graviditeten er blandt andet mistænkt for at påvirke drengebørns sædkvalitet.

Hvis kvinden bliver gravid, har hun en øget risiko for abort. Derfor er chancen for at gennemføre en normal graviditet, der ender med en fødsel af et sundt barn, større, hvis kvinden holder op med at ryge. Efterfølgende har barnet en mindre risiko for at udvikle astma, allergi med videre, hvis der ikke ryges i hjemmet.

Mænd og rygning
For mænd spiller rygning en mindre rolle for frugtbarheden, såfremt han har en normal sædkvalitet. Har manden nedsat sædkvalitet, bør han også af den grund holde op med at ryge, idet tjære og cadmium i røgen ødelægger sædcellernes DNA (arvemateriale). Det er erfaringsmæssigt svært at holde op, hvis den ene part fortsætter, så vi anbefaler kvindens partner at holde op i solidaritet med hende.

Vi anbefaler
Der er mange gode grunde til, at vi på det kraftigste anbefaler alle at holde op med at ryge før og under behandlingen.

Det skriver Sundhedsstyrelsen om rygning og graviditet

Vægten har stor betydning for din graviditet og behandlingen af barnløshed

Vægten har stor indflydelse på behandlingen. Det gælder for både kvinden og manden. Både overvægt og undervægt nedsætter chancen for graviditet.

Overvægt
Graden af overvægt beregnes ud fra "body mass index" (BMI), som er vægten divideret med højden i anden (kg/m²). Normalvægtige har et BMI på 18,5-24,9. Let overvægtige har BMI på 25-29,9. Er kvinden svært overvægtig med BMI på 30 og derover, reduceres chancen for graviditet, mens risikoen for abort øges. Vi anbefaler derfor et vægttab. I folderen til højre kan du få gode råd til vægttab. Overvægt hos manden nedsætter også parrets chance for graviditet.

Eksempler:

  • Højde 1,70 m, vægt 58 kg: BMI 20
  • Højde 1,70 m, vægt 72 kg: BMI 25
  • Højde 1,70 m, vægt 87 kg: BMI 30
  • Højde 1,70 m, vægt 101 kg: BMI 35

Polycystiske æggestokke
En del overvægtige kvinder og mænd har nedsat frugtbarhed på grund af fedtvævets påvirkninger og forstyrrelser af hormonsystemet. Mange svært overvægtige kvinder har slet ikke eller meget sjældent menstruation, og har dermed ikke normale ægløsninger. Så bliver kvinden naturligvis ikke gravid. Ofte har hun det, vi kalder polycystiske æggestokke (PCO). I kan få en pjece om specielt dette emne og se mere hos PCO-foreningen.

Det kan være en hjælp for kvinden at få at vide, at hendes overvægt måske hænger sammen med hendes PCO, men at den negative cirkel ikke desto mindre gerne skal brydes.

Svært overvægtige
Svært overvægtige har, hvis/når hun bliver gravid:

  • En øget risiko for at abortere
  • En øget risiko for at udvikle sukkersyge i graviditeten
  • Der er samtidig en øget risiko for en kompliceret fødsel

Under selve barnløshedsbehandlingen skal en overvægtig kvinde have flere hormoner, og ægudtagningen er ofte langt mere besværlig. Kvinden har nemlig masser af fedt på tarmene, der skygger for billedet af æggestokkene og desuden sommetider ligger i vejen.

Chancen for at få et levende, raskt barn er derfor nedsat ved svær overvægt. Det handler for os ikke kun om at gøre kvinden gravid, men at hun også føder et levedygtigt, raskt barn.

Vi anbefaler
At kvinder med BMI over 30 taber 5-10% af deres vægt, helst ned til et BMI under 30. Det sætter ofte gang i ægløsningen og giver bedre muligheder for en god hormonstimulation med et passende antal æg. Hvis overvægten er ekstrem, skal du tabe mere end 10%.

Alkohol

Studier
Der er ikke fuldstændig enighed om, hvad alkoholindtagelse betyder for frugtbarheden. Nyere undersøgelser har ikke tidligere kunnet påvise en negativ effekt, hvis kvinden indtager op til 4 genstande om ugen. En anden stor dansk undersøgelse har dog stillet spørgsmålstegn ved dette og påvist, at selv beskedne mængder alkohol nedsætter evnen til at blive gravid.

Hvis kvinden indtager 5-10 genstande om ugen, nedsættes chancen for graviditet med 30-40%. Drikker hun mere end 15 genstande om ugen, er chancen for graviditet kun en tredjedel sammenlignet med kvinden, der ikke indtager alkohol. Alkohol er en cellegift og påvirker fosterudviklingen under graviditeten, specielt hjernens udvikling.

Vi anbefaler
Kvinden skal helst være betydeligt afholdende og maksimalt indtage 4 genstande i løbet af en uge. Hun skal dog helst ikke drikke hele rationen på én dag. Det betyder, at man gerne må drikke et par glas til en fest. Er kvinden gravid, anbefales hun at holde sig helt fra at drikke alkohol under graviditeten.

Det siger Sundhedsstyrelsen om alkohol og graviditet

Vitaminer og folinsyre

Spis en almindelig vitaminpille dagligt. Det gælder både for kvinden og for manden. Folinsyre (0,4 mg dagligt) nedsætter risikoen for at føde et barn med neuralrørsdefekt. Folinsyre er også godt til mænd med nedsat sædkvalitet.

Mange danskere har et lavt indhold af D-vitamin i blodet i vinterhalvåret. D-vitamin mangel nedsætter både kvindens- og mandens frugtbarhed.

Vi anbefaler
At kvinden spiser en sund og varieret kost og indtager Folinsyre (Folsyre) 0,4 mg dagligt fra 3 måneder før behandlingen og i den efterfølgende graviditet. Hvis kvinden tidligere har født eller aborteret et barn med visse misdannelser i hjernen eller rygmarven, tilrådes det at tage 5 mg folinsyre dagligt. Det samme gælder, hvis kvinden tager medicin mod epilepsi.

Man forebygger D-vitamin mangel i vinterhalvåret ved at indtage 40 mikrogram D-vitamin dagligt fra 1. oktober til 1. maj.

Mandens livsstil

Kunstige sødemidler, karbad, sauna og konstant varme i bilsædet forringer sædkvaliteten. Husk også, at feber på 38,5 grader eller mere nedsætter sædkvaliteten og især sædcellernes evne til at befrugte ægget i 3 måneder efterfølgende. Vi kan ikke nødvendigvis se det på sædprøven, så husk at gøre os opmærksom på dette! Det kan betyde, at vi må afbryde en igangværende behandling.

For manden spiller rygning en mindre rolle for frugtbarheden, såfremt han har en normal sædkvalitet. Har manden nedsat sædkvalitet, bør han også af den grund holde op med at ryge, idet tjære og cadmium i røgen ødelægger sædcellernes DNA (arvemateriale). En multivitamintablet og folinsyre (0,4 mg) dagligt er godt til mænd med nedsat sædkvalitet, ligesom vi anbefaler et tilskud af vitamin-D på 40 mikrogram og 500 mg vitamin-C dagligt fra 1. oktober til 1. maj.

Undervægt og overvægt, store mængder alkohol, for lidt motion, kemikalier, radioaktiv stråling og medicin kan også påvirke mandens fertilitet.

Derudover er der indikation af, at en række øvrige forhold har indflydelse på din mulighed for at blive gravid.

Generelt er motion en god ting, også for den almindelige sundhed.

Vi anbefaler

Kvinden må gerne - og skal helst - fortsætte med at dyrke motion. Gerne gå meget, dyrke fitness, hvis hun er vant til det, svømme, cykle og ride . Der kan dog være nogle dage efter ægudtagningen, hvor vi råder til at tage den lidt med ro.

Kvinder, der dyrker intensiv motion eller dyrker motion mere end 4 timer om ugen, kan med fordel nedsætte aktiviteten lidt. Især løb synes at kunne øge risikoen for abort, hvorimod svømning er godt.

Gennemsnitspuls
Gravide kvinder bør dog ikke have en gennemsnitspuls over 120 slag/min., når de dyrker motion.

Vægttab efter fødsel
Vi er alle forskellige, og behovet kan derfor variere fra kvinde til kvinde. Graviditet og fødsel samt efterfølgende vægttab går langt lettere, hvis man er i god form.

 

Kaffe/te
Frugtbarheden påvirkes ved indtagelse af mere end 3 kopper stærk kaffe eller the dagligt.

Generelle kostråd
Undersøgelser har vist, at en varieret kost som indeholder kornprodukter, fisk og frugt har en positiv indflydelse på din fertilitet. Spis gerne fisk to gange om ugen, frisk frugt og kornprodukter dagligt.

Tilsætningsstoffer

Nyere forskning viser, at mange af de tilsætningsstoffer, som findes i cremer, hårfarver, plastvarer osv., har hormonforstyrrende virkning og muligvis kan medføre fosterskader, især på testiklerne hos drengefostre. Virkningen er størst inden for de 4 første måneder af en graviditet.

Vi anbefaler
Vær derfor forsigtig og tænk dig om, inden du bruger overflødig kosmetik. Læs varedeklarationen eller spørg eventuelt på apoteket. Få eventuelt flere informationer på vores side med nyttige links.

Du finder også mere information på www.ivf.dk / gravide kvinder er fulde af kemi

Fysisk arbejdsmiljø

De fleste former for arbejde, heriblandt skiftende arbejdstider, ser ikke ud til at have indflydelse på chancen for at blive gravid. Undtagelsen er arbejde, hvor kvinden bliver udsat for organiske opløsningsmidler, giftige stoffer eller stråling på arbejdspladsen.

Vi anbefaler
Tal med din arbejdsgiver eller læge om de forhold, og om du eventuelt bør flyttes til andet arbejde, inden du bliver gravid.

Der er forsket en del i, hvordan stress påvirker behandlingen af barnløshed. Umiddelbart tyder det ikke på, at stress gavner. Det havde man heller ikke forventet. Derimod er det meget svært at måle menneskers stressniveau objektivt for at kunne sammenligne forskellige personers individuelle respons.

Undersøgelse om stresspåvirkning
I en ny dansk undersøgelse har man interviewet par forud for starten på reagensglasbehandling for at vurdere deres stresspåvirkning, før de påbegyndte behandling. Det viste sig, at især påvirkninger, som vi ikke har indflydelse på, for eksempel sygdom eller død i familien og vold, øger stressniveauet markant.

Man fandt ud af, at kvinder, som var udsat for disse stressfaktorer, producerede ét æg mindre i snit, sammenlignet med kvinder som ikke var særligt påvirket forud for opstart af behandlingen. Men der var ikke forskel på antallet af gravide kvinder efter behandlingen.

Vi anbefaler
Lad være med at stresse dig selv unødvendigt under behandlingen. Tænk over, om der er ting i din hverdag, du kan ændre på, så behandlingen bliver mindre belastende.

Ofte er den psykiske belastning af at være i behandling lige så stor som den fysiske. Forsøg at fokusere mindre på de ændringer, som sker i din krop, og forsøg at leve livet så normalt som muligt. Tænk på, om der er noget, du kan gøre for dig selv for at føle dig godt tilpas. Selv om vi forsøger at kontrollere og styre behandlingen, så er det, når det kommer til stykket, en kompliceret biologisk proces. Når først æggene er lagt tilbage, eller sædcellerne er lagt op i livmoderen, kan vi ikke gøre mere. Resten er ren biologi, så forsøg at give slip og overlade din krop til naturens kræfter.

Få svar på de mange spørgsmål der trænger sig på

Hvornår skal jeg føde?

Brug vores terminsberegner til at finde ud hvornår du skal føde og følg fosterets udvikling.

Hvilken behanding?

Test dig selv via vores enkle selvtest. Har får du svar på hvilken behandling der passer.

Spørg vores læger

Du kan altid stille spørgsmål direkte til lægen eller se andres spørgsmål og vores svar.

Se vores fine resulater

Du er i de bedste hænder. Vores resultater ligger blandt verdens bedste - bedøm selv.

Send os en mail!

Vil du bestille en tid eller har du spørgsmål som ikke besvares i vores FAQ? Vi er her for at hjælpe dig.

Send os en mail!

Vil du bestille en tid eller har du spørgsmål som ikke besvares i vores FAQ? Vi er her for at hjælpe dig.